báo gia tổng hợp


 

Bảng giá tổng hợp


TỔNG HỢP GIÁ BÁN CÂY CON NĂM 2015

 

 

Stt

Loại cây trông

Đơn giá

Chế độ chăm sóc khách hàng

Địa chỉ liên hệ

 1

Keo lai hom

1.000

( đồng / cây)

 

Đội SX Thiên An: Thủy Xuân – TP Huế.

Điện thoại: 054.6282102

Đội SX Hải Cát: Hương Thọ - Hương Trà – Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 054.3625374 – 0914425213.

Đội SX Bình Điền: Bình Điền - Hương Trà – Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0986.785518.

 2

Keo lai mô

2.700

( đồng / cây)

 

Đội SX Thiên An Thủy Xuân – TP Huế

.Điện thoại: 054.6282102

 3

Thông Caribe

4.000

( đồng / cây)

 

 

 

Đội SX Hải Cát: Hương Thọ - Hương Trà – Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 054.3625374 – 0914425213.

Đội SX Bình Điền: Bình Điền - Hương Trà – Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0986.785518.

 

 4

Thông Nhựa

4.000

( đồng / cây)

 

 

Đội SX Hải Cát: Hương Thọ - Hương Trà – Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 054.3625374 – 0914425213.

Đội SX Bình Điền: Bình Điền - Hương Trà – Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0986.785518.

.

5

Cây Thông Caribaea

(1 năm tuổi)

4.000

(đồng / cây)

 

Đội SX Thiên An Thủy Xuân – TP Huế

Điện thoại: 054.6282102 – 01234251159.

6

 

Chuối tiêu hồng

(Sản xuất theo phương pháp nuôi cấy mô)

15.000

(đồng/cây)

 

Đội SX Thiên An Thủy Xuân – TP Huế

Điện thoại: 054.6282102

7

Gừng

(Sản xuất theo phương pháp nuôi cấy mô)

1.000

(đồng/cây)

 

Đội SX Thiên An Thủy Xuân – TP Huế

Điện thoại: 054.6282102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèm:
   
Ngày cập nhật: 27/07/2014
Các bài viết khác: