Cây Sao đen (3 năm tuổi)

 
Thể loại:
Giá: 10000 VNĐ
 
 

Vườn ươm cây sao đen: