Chuối tiêu hồng nuôi cấy mô

 
Thể loại:
Giá: 15000 VNĐ
 
 

Chiều cao thân: 2 - 2,5 m
Đường kính thân: 17,9 -18,3 cm
Chu kỳ sản xuất (từ khi trồng đến khi thu hoạch): 11-12 tháng
Kích thước quả: dài 18,3 cm, đường kính 2,5 cm
Năng suất: mỗi buồng trung bình có 11-12 nãi, trọng lượng trung bình từ 40-45 kg/buồng