Chòi canh lửa rừng Tân Ba (1)
Update: 18/10/2014
IMG_0556