Cây giống keo lai hom


 

Tên sản phẩm: keo lai giâm hom bầu 7x12
Mã sản phẩm: KLH 7X12

 

 

Các bài viết khác: