Dự án kêu gọi hợp tác đầu tư


             Nhân giống lan Đại hồ điệp bằng phương pháp nuôi cấy mô.

  • “Xây dựng vườn ươm cây bản địa công nghệ cao”.
 
Các bài viết khác: