Cây Thông Caribaea 1 năm tuổi

 
Thể loại:
Giá: 2500 VNĐ
 
 

         Trong những năm qua, các giống cây trồng trong sản xuất lâm nghiệp ngày càng được đa dạng hóa. Thông Caribe là một loài thông được nhập nội. Ở ta, thông Caribe đã được trồng ở nhiều nơi.

 

         Đây là loài thông nhiệt đới, một trong những loài cây lá kim có tốc độ tăng trưởng cao nhất, năng suất cao. Với những đặc điểm sinh học tốt, cây thông Caribaea ngày càng trở thành loại cây chủ lực trong hoạt động sản xuất lâm nghiệp.