Nord – Pas de Calais (Pháp),


 

Vùng Nord – Pas de Calais - Cộng hòa Pháp hợp tác với Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong trong các lĩnh vực về phát triển lâm nghiệp.

Các bài viết khác: