Nhân giống gừng bằng phương pháp nuôi cấy mô (1)
Update: 18/10/2014
Picture 045