Rừng trồng thông nhựa TK 155 (1)
Update: 18/10/2014
IMG_0544