Hệ thống vườn ươm


Trong lĩnh vực sản xuất cây giống: Công ty gồm có 03 đội sản xuất với đầy đủ cơ sở hạ tầng và trang thiết bị ( nhà lưới, hệ thống tưới phun tự động…)

 Hệ thống vườn ươm có tổng diện tích hơn 3 ha sản xuất cây giống bằng phương pháp giâm hom.Vườn cây mẹ keo lai mô chỉ sử dụng trong 1 năm với số lượng trên 100.000 cây.

Công suất: 4 triệu cây keo lai hom/ năm

Nhân lực sản xuất giống:

  • Công nhân sản xuất vườn ươm : 25 người.
  • Nhân viên sản xuất cây cấy mô : 12 người.
  • Cán bộ quản lý : 03 người.

Trong đó 08 cán bộ có trình độ Đại học

Với

Chất lượng cây giống của Công ty đem lại hiệu quả kinh tế cao trong lĩnh vực trồng rừng nguyên liệu

+ Rừng keo lai hom

Sản lượng 120 m3 /ha ( 6 năm)

+ Rừng keo lai mô

Sản lượng 250 m3 /ha (10 năm)

Các bài viết khác: