Nhà nuôi cấy mô


 
  •  Tại vườn ươm Thiên An, Công ty còn đầu tư xây dựng Nhà nuôi cấy mô Thiên An áp dụng công nghệ tạo giống cây tiên tiến với các trang thiết bị hiện đại nhất.

    Sản xuất cây giống bằng phương pháp invitro theo quy mô công nghiệp.

    Tổng diện tích phòng lad 620 m2, với trang thiết bị hiện đại, công suất 1.500.000 cây / năm

    Cây giống và cây mầm keo lai mô với các dòng: BV10, BV16, BV 32, BV 33, TB15.

  • Hiện nay , Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong đang triển khai nghiên cứu sản xuất các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như thông Caribe; thông nhựa, cây dược liệu mở rộng sang lĩnh vực sản xuất nông nghiệp (lan Đại hồ điệp, bưởi thanh trà, gừng, mía, hành…).
 
 

 

Các bài viết khác: