Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tư vấn nghiệm thu dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh


Chiều ngày 08/5/2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tư vấn nghiệm thu kết quả thực hiện dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng mô hình trồng và chăm sóc cây Ba kích tím, cây Tràm gió in-vitro phục vụ phát triển vùng nguyên liệu dược liệu tỉnh Thừa Thiên Huế” do Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong chủ trì thực hiện. Hội đồng tư vấn nghiệm thu kết quả thực hiện dự án gồm 09 thành viên, là những nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sinh học, nuôi cấy mô và các nhà quản lý chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.

 

Báo cáo kết quả thực hiện dự án, Kỷ sư. Tôn Thất Ái Tín, Chủ nhiệm dự án tóm tắt những kết quả đạt được, đã hoàn thành 100% các sản phẩm theo thuyết minh đã phê duyệt và hợp đồng ký kết, đảm bảo về quy mô, số lượng, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và chất lượng sản phẩm. Các nội dung nghiên cứu, các hoạt động quảng bá tiến trình được thực hiện và kết quả, sản phẩm của dự án được nhóm nghiên cứu triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và đạt kết quả tốt; kết quả nghiên cứu được tổng hợp, phân tích, đánh giá qua các số liệu, bảng biểu, hình ảnh minh họa rõ ràng.

Đã thực hiện trồng mô hình cây Ba kích tím in-vitro; trồng mô hình cây Tràm gió in-vitro; tổ chức nghiệm thu 06 quy trình kỹ thuật, 04 lớp tập huấn, 03 Hội nghị đầu bờ, 02 Hội thảo khoa học; hoàn thành việc xây dựng vườn ươm 0,5 ha; sản xuất 200.000 cây giống Ba kích tím, cây Tràm gió in-vitro để bàn giao cho các địa phương; bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành; chuyên mục quảng bá trên Đài truyền hình địa phương,...

 

Đánh giá cao những kết quả đạt được của nhóm thực hiện dự án, Hội đồng tư vấn nghiệm thu đã nghiên cứu, thảo luận, bỏ phiếu kín với kết quả ĐẠT yêu cầu.

 

Việc xây dựng thành công các mô hình trồng và chăm sóc cây Ba kích tím và Tràm gió in-vitro góp phần phát triển ngành sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương; thúc đẩy ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để nhân giống, trồng, chăm sóc các loài cây dược liệu để tập trung phát triển nguồn nguyên liệu dược liệu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.

 

 

 

Các tin khác: