THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CHỨNG CHỈ RỪNG FSC


Trong khuôn khổ đánh giá Chứng chỉ rừng FSC năm thứ 2 của chu kỳ II đối với Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong, ngày 17-18/6/2024, các chuyên gia của tổ chức GFA, một tổ chức đánh giá Chứng chỉ rừng FSC có trụ sở chính ở Đức, đã tiến hành đánh giá hồ sơ, hiện trường, tham vấn các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, công nhân lao động,… và kiểm toán việc tuân thủ của Công ty thực hiện bộ tiêu chuẩn Chứng chỉ rừng FSC.

Chuyên gia đánh giá Chứng chỉ rừng FSC chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể CNV-LĐ Công ty

Đặc biệt trong năm nay, ngoài việc đánh giá Chứng chỉ rừng FSC đối với Lâm sản và quản lý rừng bền vững, các chuyên gia đánh giá thêm sản phẩm Lâm sản ngoài gỗ, là sản phẩm Tinh dầu tràm Huế - Tiền Phong. Đây là sản phẩm được chiết xuất 100% từ cây Tràm gió được Công ty nhân giống, trồng, chăm sóc theo quy trình của Dự án Khoa học công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng mô hình trồng và chăm sóc cây Ba kích tím, cây Tràm gió in-vitro phục vụ phát triển vùng nguyên liệu dược liệu tỉnh Thừa Thiên Huế” (đã được Hội đồng khoa học công nghệ cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu) do Công ty chủ trì thực hiện từ năm 2022 đến nay.

Qua 02 ngày làm việc nghiêm túc, đánh giá khách quan, căn cứ theo 10 nguyên tắc của Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng FSC, các chuyên gia đánh giá Công ty đã thực hiện, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc, quy định về Chứng chỉ rừng FSC, đã quan tâm, hài hoà được các yếu tố kinh tế, môi trường, xã hội; quan tâm đến việc quản lý, bảo vệ rừng; tạo việc làm, sinh kế cho người dân địa phương; hỗ trợ người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội,… Kết quả:

- Đối với Lâm sản và quản lý rừng bền vững: Tiếp tục duy trì Chứng chỉ rừng FSC.

- Đối với Lâm sản ngoài gỗ: Sản phẩm Tinh dầu tràm Huế - Tiền Phong đạt tiêu chuẩn FSC (FM/COC).

            Sản phẩm Tinh dầu tràm Huế - Tiền Phong đạt tiêu chuẩn FSC (FM/COC)

 

Các tin khác: