Dự án: “Xây dựng nhà nuôi cấy mô cây lâm nghiệp – tỉnh Thừa Thiên Huế”

Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH NN MTV LÂM NGHIỆP TIỀN PHONG Cấp quyết định đầu tư: UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế Địa điểm xây dựng: Phường Thủy Xuân, Thành phố Huế Tổng mức đầu tư được duyệt: 2.573.000.000 đồng Thời gian khởi công - hoàn thành: Được duyệt: 2008-2009.Thực hiện: 2008-2009
 

Ngày 16/5/2009, Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong đã đưa nhà nuôi cấy mô đi vào hoạt động, có công suất 1 triệu cây/năm để phát triển trồng rừng.

Đây là dự án dược hình thành từ 03 nguồn vốn: nguồn vốn ngân sách địa phương, nguồn vốn doanh nghiệp tự cân đối và nguồn vốn tài trợ của vùng Nord Pas de Calais (Pháp) . Dự án được triển khai từ năm 2008, trong khuôn khổ hợp tác phi tập trung giữa Vùng Nord Pas de Calais - Cộng hòa Pháp và tỉnh Thừa Thiên-Huế trong lĩnh vực lâm nghiệp.Nhà nuôi cấy mô có diện tích 300m2, với đầy đủ các trang thiết bị để sản xuất cây giống có chất lượng phục vụ công tác trồng rừng; đồng thời nghiên cứu ứng dụng để sản xuất cây giống cho một số loài cây trồng nông nghiệp, hoa, cây cảnh theo nhu cầu phát triển của địa phương.Đây là nhà nuôi cấy mô lớn nhất ở khu vực miền Trung.

Từ khi đưa vào sử dụng, Nhà nuôi cấy mô của Công ty đã góp phần nâng cao chất lượng cây giống lâm nghiệp trên địa bàn tinh. Công ty đang tiếp tục xây dựng mở rộng Nhà nuôi cấy mô đáp ứng nhu cầu của thị trường.