Bảng giá cây giống keo lai


Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong kính thông báo đến quý khách hàng đơn giá bán cây con keo lai như sau:

 

Stt

Loại sản phẩm

Đơn giá

Bù hao hụt

 

1

 

Keo lai mô

H>25 cm

D> 3mm

2.800

(đồng/ cây)

 - Chỉ áp dụng cho đơn hàng trên 10.000 cây.

 - Bù hao hụt 5% đối với các tháng 6,7,8.

 - Bù hao hụt 2% đối với các tháng còn lại. 

2

 

 

Keo lai hom

H>25 cm

D> 3mm

1.170

(đồng/ cây)

    -Vườn ươm Thiên An       

ĐT: 0234.6282102

Địa chỉ: Phường Thủy Xuân, Tp Huế

    -Vườn ươm Hải Cát         

ĐT: 0234.6550909

Địa chỉ: Hải Cát, Hương Thọ, Hương Trà

     -Vườn ươm Bình Điền     

ĐT: 0234.653599

Địa chỉ: Bình Điền, Hương Trà

     -Văn phòng Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong

Địa chỉ: Thủy Bằng, Hương Thủy, TT Huế

+Phòng Tài vụ    (ĐT: 0234.6282101)

+Phòng Kế hoạch kỹ thuật  (ĐT:0234.6282103)

     Ghi chú: Đơn giá trên là đơn giá xuất tại vườn ươm (không bao gồm chi phí vận chuyển). Quý khách hàng chủ động lựa chọn phương tiện vận chuyển.

 

Các bài viết khác: