Cây Keo lai hom

 
Thể loại:
Giá: 1200 VNĐ
 
- Dòng vô tính: BV10, BV16, BV32, BV33 - Vườn cây đầu dòng: sử dụng cây nuôi cấy mô để trồng vườn vật liệu
 

•Hệ thống vườn ươm với diện tích hơn 3ha, gồm 3 vườn ươm với đầy đủ cơ sở vật chất (nhà lưới, hệ thống tưới phun tự động
•Vườn cây mẹ keo lai mô chỉ sử dụng trong 1 năm với số lượng trên 10 vạn cây mẹ. Diện tích: 1 ha.


•Với điều kiện sản xuất tốt, chất lượng cây giống được đảm bảo . Với năng lực sản xuất hiện nay, Công ty có thể đạt được công suất: 4 triệu cây keo lai hom/năm.