Ngành nghề kinh doanh

Từ năm 2006 Lâm trường Tiền Phong được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV hoạt động theo Luật Doanh nghiệp với các ngành nghề kinh doanh chính như sau:
  • Trồng rừng; khai thác, kinh doanh gỗ rừng trồng 
  • Sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp
  • Sản xuất kinh doanh cây giống nông nghiệp
  • Sản xuất kinh doanh cây dược liệu
  • Sản xuất kinh doanh cây hoa, cây cảnh, cây lục hóa
  • Sản xuất, kinh doanh cây hàng năm khác
  • Dịch vụ kỹ thuật lâm nghiệp
 

 

Các bài viết khác: