Báo cáo một số kết quả nghiên cứu và sản xuất giống cây Lâm Nông nghiệp


BÁO CÁO

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT GIỐNG CÂY LÂM NÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP TIỀN PHONG

 

I. Thông tin về công ty THHH NN MTV Lâm Nghiệp Tiền Phong

- Trụ sở chính: xã Thủy Bằng - thành phố Huế-  tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại: (0234) 3865905; Fax: (0234) 38965905

- Email: lamnghieptienphong@.yahoo.com   

- Website: lamnghieptienphong.com.vn

Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong, tiền thân là Lâm trường Tiền Phong được thành lập tháng 2 năm 1976, nhiệm vụ chính là trồng rừng, QLBVR theo các chương trình mục tiêu quốc gia và của tỉnh.

Từ năm 2006, chuyển đổi thành Công ty TNHH nhà nước một thành viên theo Quyết định số 3726/QĐ-UBND ngày 01/11/2005 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chuyển đổi Lâm trường Tiền Phong thành Công ty TNHH nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong.

Từ năm 2016, chuyển đổi thành công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Hệ thống sản xuất và cung ứng cây giống lâm nghiệp tại Công ty được xây dựng từ những năm đầu thành lập. Cùng với sự tăng trưởng không ngừng của các chương trình trồng rừng, công tác giống cây lâm nghiệp của Công ty ngày phát triển về số lượng và chất lượng.

Năm 1995, lần đầu tiên đưa vào sản xuất thành công giống cây Keo lai phục vụ cho trồng rừng bằng phương pháp nhân giống vô tính(giâm hom).

Năm 2009, nghiên cứu và đi vào sản xuất cây giống Keo lai phục vụ cho trồng rừng bằng phương pháp nuôi cấy mô.

 Năm 2015, nghiên cứu và đi vào sản xuất giống lan, một số giống cây nông nghiệp trong nuôi cấy mô cũng như ngoài nhà lưới.

Năm 2017, nghiên cứu và đi vào sản xuất giống cây dược liệu như: Tràm Gió, Ba Kích Tím, Lan Kim Tuyến…

Năm 2018, sản xuất giống cây có múi như: Bưởi Thanh Trà, Quýt Hương Cần ở nhà lưới.

II. Nhân lực, cơ sở vật chất sản xuất giống

1. Nhân lực sản xuất giống

Lao động vườn ươm: 35 người;

Lao động nuôi cấy mô: 25 người;

Lao động sản xuất Lan: 3 người

Quản lý: 06 người.

Trong đó có 11 cán bộ có trình độ Đại học và trên đại học.

 

2. Cơ sở nuôi cấy mô

 Sản xuất cây giống bằng phương pháp inviro theo quy mô công nghiệp. Tổng diện tích cơ sở nuôi cấy mô: 870 m2 với trang thiết bị đảm bảo sản xuất trên 10.000.000 cây giống/năm.

3. Vườn ươm

Sản xuất cây giống bằng phương pháp giâm hom và cây nuôi cấy mô thành phẩm

Hệ thống vườn ươm với diện tích hơn 5ha, gồm 3 vườn ươm (Thiên An, Hải Cát, Bình Điền), với đầy đủ cơ sở vật chất (nhà lưới, hệ thống tưới phun tự động, điện nước…)

4. Sản xuất Lan

Hệ thống nhà lưới hiện đại, đơn giản  sản xuất Lan Đại hồ điệp và các loại lan khác với diện tích trên: 3.000 m2.

III. Kết quả sản xuất giống

1. Kết quả đạt được

Trong 10 năm trở lại đây, Công ty đã chú trọng đến công tác giống, tập trung đầu tư nghiên cứu, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhờ vậy công tác giống cây của Công ty đã bước đầu đạt được một số kết quả. Cụ thể :

1.1. Sản xuất giống Keo

         Sản xuất Keo nuôi cấy mô

         - Cây mầm Keo nuôi cấy mô: 6 triệu cây mầm/năm              

         - Cây Keo mô thành phẩm:    1 triệu cây con/năm  

         - Công ty đã chuyển giao quy trình công nghệ nuôi cấy mô cây Keo lai cho 01 đơn vị.                            

         Sản xuất Keo hom

         - Cây Keo hom:                       6 - 8 triệu cây con/năm 

         - Công ty đã tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật đưa cây mầm Keo lai mô ra vườn, phương pháp giâm hom cải tiến cho nhiều tổ chức và hộ dân trong và ngoài địa bàn Tỉnh                           

1.2. Sản xuất cây ăn quả

Cây Bưởi Thanh Trà, Quýt Hương Cần, Bưởi, Cam…

- Vườn cây đầu dòng được công nhận: 90 cây

- Cây ghép có múi các loại:   10.000 cây/năm                                         

   Cây Chuối Thanh Tiên

 Đã nghiên cứu thành công quy trình nhân giống nuôi cấy mô cây Chuối Thanh Tiên ở trong phòng nuôi cấy mô và vườn ươm. Đây là giống chuối đặc sản ở vùng Nam Đông của tỉnh Thừa Thiên Huế, có nguy cơ mất giống do loại giống chuối này sinh sản ngoài tự nhiên rất thấp. Việc đưa cây Chuối Thanh Tiên ra thị trường gặp nhiều khó khăn do tập quán trồng trọt của người dân quen trồng cây chiết.               

1.3. Cây dược liệu

Cây Tràm Gió

- Nghiên cứu thành công quy trình nhân giống nuôi cấy mô cây Tràm Gió

- Cây Tràm Gió nuôi cấy mô:             0,4 triệu cây con/năm                                

- Cây Tràm Gió hom :                        0,4 triệu cây con/năm   

- Năm 2019, 2020: cung cấp cho thị trường hơn 0,4 triệu cây giống              

  Cây Ba Kích Tím

- Nghiên cứu thành công quy trình nhân giống nuôi cấy mô cây Ba Kích Tím

- Cây Ba Kích Tím nuôi cấy mô:         0,2 triệu cây con/năm      

- Năm 2020: cung cấp cho thị trường hơn 100.000 cây giống (Dự án Trường Sơn xanh, các huyện trong và ngoài tỉnh)                               

 Cây Đinh Lăng

- Nghiên cứu thành công quy trình nhân giống nuôi cấy mô cây Cây Đinh Lăng

- Cây Đinh Lăng nuôi cấy mô:      2.000 cây con/năm                                

Cây Lan Kim Tuyến

- Đã nghiên cứu thành công quy trình nhân giống nuôi cấy mô cây Lan Kim Tuyến

- Cây Lan Kim Tuyến nuôi cấy mô:      2.000 cây con /năm                               

Ngoài ra đã nghiên cứu thành công quy trình nhân giống nuôi cấy mô một số cây dược liệu khác như: Sâm Cau, Thiên Nhiên Kiện, Cà Gai Leo…

1.4. Cây Sen Huế

 Đã nghiên cứu thành công quy trình nhân giống nuôi cấy mô cây Sen Huế ở trong phòng nuôi cấy mô. Đang thử nghiệm đưa cây Sen Huế ra ngoài đồng ruộng để trong thời gian sớm nhất có thể nhân giống Sen Huế và cung cấp cây giống cho thị trường trong Tỉnh.

1.5. Cây Lan

- Sản xuất 20.000 cây giống lan Đại hồ điệp, 200.000 cây giống lan khác bằng phương pháp nuôi cấy mô/năm              .

- Sản xuất Lan thành phẩm 15.000 cây lan Đại hồ điệp, 50.000 cây lan khác/năm                

2. Định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn tới

2.1 Sản xuất giống cây lâm nông nghiệp

- Tiếp tục mở rộng cơ sở sản xuất: cở sở nuôi cấy mô,vườn ươm, nhà lưới.

- Cung cấp cây giống nuôi cấy mô có chất lượng cao cho các cơ sở trồng rừng.

- Cung cấp cây mầm cho các vườn ươn để sản xuất cây con.

- Tuyển chọn và nhân giống nuôi cấy mô các loại Keo lai có năng suất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở khu vực miền trung, nhằm đưa năng suất rừng trồng 35m3/ha/năm đạt sản lượng 350m3/ha/10 năm.

- Chọn và nhân giống Thông Caribeace có năng suất cao, đưa vào trồng rừng kinh tế nhằm đa dạng hóa cây trồng và xây dựng những diện tích rừng trồng cây lâu năm và cây gỗ lớn.

2.2 Sản xuất  giống lan

- Phát triển sản xuất giống hoa lan theo hướng hiện đại hóa với công nghệ sinh học, phù hợp với xu thế phát triển của các nước trong khu vực và đảm bảo hội nhập quốc tế.

- Bảo tồn, lai tạo giống, giữ được tính đa dạng sinh học trong phát triển và sản xuất lan.

- Hình thành hệ thống dịch vụ và sản xuất  giống lan được quản lý chặt chẻ, phù hợp với cơ chế thị trường.

- Loài cây dự kiến phát triển sản xuất: các loại lan bản địa quý .

- Dự kiến sản xuất 500.000 cây giống các loại/năm

2.3 Sản xuất  cây dược liệu

- Phát triển sản xuất cây dược liệu theo hướng hiện đại hóa với công nghệ sinh học, phù hợp với xu thế phát triển của các nước trong khu vực và đảm bảo hội nhập quốc tế.

- Bảo tồn giữ được tính đa dạng sinh học trong phát triển và sản xuất cây dược liệu.

- Hình thành hệ thống dịch vụ và sản xuất  giống cây dược liệu được quản lý chặt chẻ, phù hợp với cơ chế thị trường.

- Loài cây dự kiến phát triển sản xuất: Tràm Gió, Sa nhân, Ba kích, Đinh Lăng, Thiên Niên Kiện, Sâm Cau, Thổ phục linh, Hoàng Đằng, Cà Gai Leo, Đảng sâm.

- Dự kiến sản xuất 500.000 cây giống các loại/năm

 

 

 

 

 

Các bài viết khác: