Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong nhận Cờ thi đua xuất sắc trong “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023


Chiều ngày 10/01, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024.

Trong thời gian vừa qua, được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của các Cơ quan; sự lãnh đạo của Chi ủy và tổ chức thực hiện Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Công ty đạt được nhiều kết quả tích cực; nhận thức, ý thức của CNV-LĐ trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được nâng lên; tình hình an ninh trật tự tại Công ty và các đơn vị trực thuộc được đảm bảo, không xảy ra các tình trạng trộm cắp, mất an ninh trật tự,... Và trong nhiều năm liền, Công ty được công nhận là cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Cấp ủy, Ban Giám đốc Công ty nghiêm túc thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 138 tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức thông tin, phổ biến về tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trong tỉnh, trong nước;  nâng cao cảnh giác, không bị lợi dụng, kích động, lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong quá trình thực hiện công tác xây dựng, củng cố các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, Công ty đã lựa chọn xây dựng mô hình “Đoàn viên công đoàn xung kích tự quản về an ninh trật tự” để tổ chức triển khai thực hiện với sự tham gia của 100% đoàn viên công đoàn. Ngoài ra, Công ty thường xuyên phối hợp tốt với chính quyền và công an nơi đóng trụ sở để thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm; cùng nhau xây dựng mặt trận phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Trong công tác triển khai thực hiện Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an, Công ty thực hiện tốt các tiêu chí an toàn về an ninh, trật tự, nhằm xây dựng công ty đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự, phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Với những kết quả đạt được trong năm 2023, Công ty vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc trong “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; ngoài ra, có 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 01 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023./.

                                                                                                                                                                        NT.

 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

Các tin khác: