Tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Dự án Khoa học công nghệ cấp tỉnh


Thực hiện Dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng mô hình trồng và chăm sóc cây Ba kích tím, cây Tràm gió in-vitro phục vụ phát triển vùng nguyên liệu dược liệu tỉnh Thừa Thiên Huế” theo Quyết định số 24/QĐ-SKHCN ngày 27/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Tôn Thất Ái Tín, Chủ nhiệm dự án phát biểu và trình bày báo cáo

Chiều ngày ngày 23/01/2024, tại Văn phòng Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong, Hội đồng Khoa học cấp cơ sở tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh do Kỹ sư Tôn Thất Ái Tín, Chủ tịch Công ty làm Chủ nhiệm dự án.

Tham gia Hội đồng Khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu dự án là những nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sinh học, nuôi cấy mô như: PGS.Tiến sĩ Trương Thị Bích Phượng, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Khoa học; Tiến sĩ Phạm Thành, Giảng viên chính Trường Đại học Sư phạm; Thạc sĩ Ngô Thị Phương Anh, Giảng viên chính Trường Đại học Nông Lâm; Thạc sĩ Nguyễn Hữu Huy, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Thạc sĩ Lê Nguyễn Thới Trung, Phó Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung. Ngoài ra, có sự tham dự của đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội đồng nghe đã ông Tôn Thất Ái Tín, Chủ nhiệm dự án trình bày báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được, những nội dung cơ bản, trọng tâm đã thực hiện được: trồng mô hình cây Ba kích tím in-vitro dưới tán rừng tự nhiên tại thôn Lưu Hiền Hòa, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền; trồng mô hình cây Ba kích tím in-vitro tại xã Hương Phú, huyện Nam Đông; trồng mô hình cây Tràm gió in-vitro tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền và xã Hương Thọ, thành phố Huế; thực hiện tổ chức nghiệm thu 06 quy trình kỹ thuật, 04 lớp tập huấn, 03 Hội nghị đầu bờ, 02 Hội thảo khoa học; hoàn thành việc xây dựng vườn ươm 0,5 ha; sản xuất 200.000 cây giống Ba kích tím, cây Tràm gió in-vitro để bàn giao cho các địa phương; bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành,...

Thành viện Hội đồng Khoa học cấp cơ sở nghiên cứu tài liệu, nghe báo cáo và tham gia ý kiến phản biện, trao đổi, thảo luận nghiêm túc, góp ý có trách nhiệm, đi vào trọng tâm, có chiều sâu để các thành viên nhóm thực hiện Dự án nghiên cứu, xem xét điểu chỉnh, sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Hội đồng Khoa học cấp cơ sở đánh giá cao những kết quả đạt được của nhóm thực hiện Dự án với tính khoa học, thực tiễn, khả năng ứng dụng và nhân rộng,… Thống nhất đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án Đạt yêu cầu đặt ra và đề nghị nhóm thực hiện Dự án tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để thực hiện nghiệm thu cấp tỉnh./.

                                                                                                                                                                 NT.

 

Các tin khác: