Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế


     Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị hợp tác với Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong trong dự án “Trồng rừng kinh doanh gỗ nguyên liệu chế biến”. Dự án thực hiện trong thời gian từ năm 2016-2028

Các bài viết khác: