Hoàn thiện quy trình nhân giống cây dứa Cayen, MD2, Queen bằng phương pháp nuôi cấy mô


          Cây dứa có tên khoa học là Ananas comosus, còn được gọi là thơm, khóm. Dứa là cây thân thảo lâu năm, thuộc lớp đơn tử diệp. Sau khi thu hoạch quả các mầm nách ở thân tiếp tục phát triển và hình thành một cây giống mới như cây trước, quả thứ hai thường bé hơn quả trước. Dứa có hệ số nhân chồi tương đối thấp, để cung cấp cho 1ha dứa cần 50.000 đến 60.000 chồi giống; các phương pháp nhân giống cổ truyền khó có thể tạo ra 1 số lượng lớn chồi đồng đều cùng một lúc. Phương pháp nuôi cấy mô có ưu điểm vượt trội là hệ số nhân giống cao, cho ra cây con tương đối đồng đều và vật liệu di truyền, cho giống khỏe mạnh và sạch bệnh.

  

    Huyện Nam Đông và A Lưới  tỉnh Thừa Thiên Huế là vùng đất rất thích hợp để phát triển vùng nguyên liệu dứa, đặc biệt là dứa Cayen (Nam Đông) cho năng suất cao (3,5kg/trái).

    Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm hoàn thiện quy trình nhân giống invitro cây dứa Cayen, MD2 và Queen và tạo ra số lượng cây giống sạch bệnh, đồng đều phục vụ cho sản xuất là rất cần thiết.

   Đối tượng nghiên cứu là cây Dứa Cayen được thu thập tại Nam Đông, đem về ươm tại vườn ươm Trung tâm KHKT và SXLNN Thiên An thuộc Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong.

    Kết quả vào mẫu từ chồi nách cho tỷ lệ mẫu sạch 40% đối với dứa Queen, 50% đối với dứa Cayen và 40% đối với dứa MD2. Hệ số nhân chồi gấp 5-6 lần khi nuôi cấy trong môi trường MS bổ sung 0,5mg/lit BA. Ra rễ đạt tỷ lệ 98% trong môi trường MS* kết hợp với 1mg/lít IBA và 0,5g/lít than hoạt tính. Cây mầm huấn luyện nhà lưới 15 ngày cho tỷ lệ sống 95% cấy ra bầu đất.

   Năm 2021, Công ty dự kiến sản xuất 30.000 cây dứa các loại phục vụ thị trường và trồng thử nghiệm trên đất đồi, dưới tán rừng Công ty quản lý.

                                                                                                                                      

                                                                                                                                           Mỹ Phương

Các bài viết khác: