Đề tài “Nghiên cứu nhân giống cây Sâm cau bằng phương pháp nuôi cấy mô từ lá invitro” của Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021


     Năm 2021, Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 17/3/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề tài dự thi đạt giải khuyến khích theo Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề tài nghiên cứu đã mở ra một hướng đi mới trong việc bảo tồn loài Sâm cau cũng như tạo ra số lượng lớn cây giống có chất lượng cao phục vụ trồng vùng nguyên liệu sản xuất.

Tóm tắt đề tài “Nghiên cứu nhân giống cây Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn) bằng phương pháp nuôi cấy mô từ lá invitro”

Tổng kết, trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI năm 2021

Các tin khác: