Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong thử nghiệm sản xuất mô hình trồng dưa lưới theo hướng canh tác hữu cơ.


    Tận dụng cơ sở vật chất và hệ thống nhà lưới huấn luyện cây lâm nghiệp nuôi cấy mô trong thời gian chuyển cây ra vườn ươm, Công ty tiến hành thử nghiệm mô hình trồng dưa lưới theo hướng canh tác hữu cơ.

    Với 02 giống dưa lưới (Thái Lan và Nhật Bản) đưa vào trồng thử nghiệm (300 cây), sau 3 tháng trồng và chăm sóc (từ tháng 8/2020 đến tháng 11/2020), Công ty đã thu được hơn 250 Kg dưa lưới thành phẩm.   

 

     Dự kiến Công ty sẽ nhân rộng mô hình sản xuất này và tối ưu hóa quy trình để nâng cao năng suất, hướng tới sản xuất đại trà với số lượng lớn.

 

 

Các tin khác: