Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong tổ chức ra mắt Mô hình "Đoàn viên công đoàn xung kích tự quản về an ninh trật tự"


    Sáng ngày 29/10/2021, Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong tổ chức ra mắt Mô hình “Đoàn viên công đoàn xung kích tự quản về an ninh trật tự”

    Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo các phòng PA02, PX03, PA04, PV05 thuộc Công an tỉnh; Công an TP Huế; các đồng chí lãnh đạo các phường, xã trên địa bàn, lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong và đại diện CNV-LĐ Công ty.

     Việc thành lập mô hình “Đoàn viên xung kích tự quản về an ninh trật tự” nhằm xây dựng công ty an toàn an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn cho CBCNV-LĐ, đoàn viên công đoàn tham gia sản xuất tại công ty; phát huy vai trò tự quản, chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa phát sinh hành vi tội phạm, không để bị động trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm và tệ nạn xã hội; phát hiện kịp thời tổ chức, cá nhân hoạt động trái phép; ngăn chặn các tác động xấu có thể xảy ra với CBCNV-LĐ trong Công ty.

 

 

Các tin khác: