Định hướng phát triển


  • 2.200 ha – 2.500 ha rừng trồng keo lai từ cây nuôi cấy mô. Trong đó: Gỗ gia dụng 60% - 70%; gỗ dăm giấy 30% - 40%
  • 800 ha rừng thông khai thác nhựa
  • 500 ha – 800 ha rừng thông caribê kinh doanh nhựa và gỗ gia dụng 
  • Khai thác 250 ha – 300 ha rừng keo/năm, trong đó 100 ha rừng gỗ dăm giấy; 150 ha – 200 ha rừng gỗ gia dụng 
  • Sản xuất giống cây lâm nghiệp chất lượng cao 4 - 5 triệu cây/năm.
  • Sản xuất giống cây lâm nghiệp bản địa, cây lục hóa.
  • Sản xuất một số giống cây nông nghiệp đặc trưng, cây hoa lan.
  • Liên doanh, liên kết sản xuất cây nông nghiệp, cây hoa lan, hoa và cây cảnh khác.
  • Liên doanh liên kết chế biến đồ gỗ dân dụng.
 
Các bài viết khác: