Dự án: “Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để nâng cấp, mở rộng năng lực sản xuất giống cây trồng tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong”.


Giống có vai trò hết sức quan trọng trong tăng năng suất rừng trồng cây lấy gỗ và cây lâm sản ngoài gỗ. Muốn có rừng trồng có năng suất cao, chất lượng tốt phải sử dụng giống tốt, có chất lượng di truyền được cải thiện. Theo kết quả nghiên của Davidson (1996) tiến hành đối với cây mọc nhanh ở các nước nhiệt đới vai trò của giống chiếm tỉ trọng 60% trong việc tăng năng suất rừng trồng. Keo lai là cây lai F1 của Keo tai tượng (A. mangium) và Keo lá tràm (A. auriculiformic) việc sử dụng cá thể lai F1 mang ưu thế lai đã trở thành biện pháp tăng năng suất bậc nhất, không những làm tăng năng suất từ 20 - 40% mà giống lai F1 còn có đặc điểm rất đồng đều so với bố mẹ. Nếu sử dụng hạt Keo lai làm giống thì chất lượng cây con không đảm bảo do sự phân ly mạnh trong sinh sản hữu tính. Vì vậy, sử dụng phương pháp nhân giống vô tính là hướng đi duy nhất đảm bảo được đặc tính ưu việt của ưu thế lai cá thể F1.

Nhân giống vô tính bằng giâm hom là một biện pháp nhằm đảm bảo cây F1 mang ưu thế lai được nhân lên nhanh chóng. Tuy nhiên, việc trồng rừng từ Keo lai F1 được sản xuất bằng giâm hom với nguồn giống không được đảm bảo, không rõ nguồn gốc, trôi nổi trên thị trường, không có kiểm soát thì rõ ràng chất lượng rừng trồng ngày càng đi xuống. Mặt khác, rừng trồng từ Keo lai hom thường có tuổi thọ  6 – 7 năm, sau thời gian này cây có hiện tượng rỗng ruột, ra hoa, cây bị nấm bệnh. Điều này sẽ được khắc phục bằng biện pháp nhân giống vô tính bằng nuôi cấy mô cây Keo lai.

Nuôi cấy mô Keo lai với việc sử dụng đỉnh sinh trưởng, đã tái tạo được sự non trẻ (sự phát triển ngược phase hay làm trẻ hóa những cây thân gỗ). Quy trình sinh tổng hợp DNA của virus không xảy ra trong tế bào đỉnh sinh trưởng vì vậy mô đỉnh sinh trưởng là mô duy nhất sạch virus. Nhờ những đặc tính này mà cây giống Keo lai được sản xuất từ phương pháp nuôi cấy mô đỉnh sinh trưởng có sức sống cao, có ưu thế hơn trong sản xuất gỗ lớn, tuổi thọ Keo lai mô kéo dài đến 10 - 11 năm, năng suất có thể đạt 230 – 250 m3/ha.

 

Các bài viết khác: