Đội sản xuất Hải Cát

Địa chỉ: Hương Thọ - Hương Trà – Thừa Thiên Huế.
Điện thoại: 0234.6550909.
Email: haicat@lamnghieptienphong.com.vn

  • Vườn nhân: 2.500m2
  • Diện tích nhà giâm hom: 1.000m2
  • Vườn nuôi dưỡng: 6.000m2
Cán bộ kỹ thuật phụ trách trực tiếp: 01 kỹ sư lâm nghiệp
Công nhân SX vườn ươm: 07 người
Công nhân Bảo vệ rừng: 08 người

 

Các bài viết khác: