Đội sản xuất Bình Điền

Địa chỉ: Bình Điền - Hương Trà – Thừa Thiên Huế.
Điện thoại : 0234 3550.236.
Email: binhdien@lamnghieptienphong.com.vn
  • Vườn nhân: 2.000m2
  • Diện tích giâm hom: 1.000m2
  • Vườn nuôi dưỡng: 1.000m2
Cán bộ kỹ thuật phụ trách trực tiếp: 01 kỹ sư lâm nghiệp
Công nhân SX vườn ươm: 06 người
Công nhân Bảo vệ rừng: 08 người

 

Các bài viết khác: