Hội nghị người lao động năm 2023


Ngày 07 tháng 01 năm 2023, Công ty TNHH Nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023. 

Hội nghị có sự tham gia của Ban Giám đốc, Kiểm soát viên và CNV - LĐ công ty

Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023; kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể, quy chế dân chủ và tổng hợp góp ý, bổ sung, sửa đổi Nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023, công ty tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, điều hành, đề ra nhiều giải pháp sản xuất kinh doanh, quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng được giao; tiếp tục duy trì quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng FSC; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Tại hội nghị, nhiều tham luận, ý kiến đóng góp về các vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ của người lao động; các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tôn Thất Ái Tín, Chủ tịch công ty ghi nhận sự nỗ lực của CNV – LĐ công ty. Trong năm 2023, công ty tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, điều hành phù hợp với điều kiện thực tiễn; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho CNV - LĐ…

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua các nội dung đã thảo luận, thống nhất các nội dung sửa đổi quy chế của Công ty về lao động - tiền lương, thi đua - khen thưởng và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động;

Nhân dịp này, công ty tặng Giấy khen của Chủ tịch công ty cho 17 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.

 

 

 

Các tin khác: