Dự án " Xây dựng mô hình sản xuất một số loại lan bản địa giá trị cao tại tỉnh Thừa Thiên Huế"


Công ty lâm nghiệp Tiền Phong đang triển khai dự án " Xây dựng mô hình sản xuất một số loại lan bản địa giá trị cao tại tỉnh Thừa Thiên Huế"

Thuyết minh dự án

Các bài viết khác: