Công ty lâm nghiệp Tiền Phong tổ chức tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn- hiệu quả


Nhằm giúp cho người lao động  sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn – hiệu quả, ngày 02/6/2017, Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong triển khai lớp tập huấn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

 

      Tham gia đợt tập huấn năm nay có 17 CBCNV LĐ từ các bộ phận. Nội dung tập huấn, người lao động không chỉ tìm hiểu về cách quản lý dịch hại cây trồng mà còn được cung cấp các thông tin về kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo kỹ thuật 4 đúng như đúng thuốc, đúng lúc, đúng cách và đúng nồng độ, liều lượng; cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả.

      Qua lớp tập huấn giúp người lao động tự bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như nâng cao hiệu quả việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất./. 

 

Các tin khác: