ĐÁNH GIÁ CHỨNG CHỈ RỪNG FSC® NĂM 2016


 Hơn một năm chuẩn bị và thực hiện quản lý rừng bền vững theo 10 nguyên tắc và 56 tiêu chí, 203 chỉ số của Hội đồng quản trị rừng Thế giới (FSC); cùng với hỗ trợ về mặt kỹ thuật của Dự án Mây Tre Keo bền vững – WWF Huế (SBARP), ngày 27/11-28/11/2016 

Công ty lâm nghiệp Tiền Phong đã mời Tổ chức đánh giá chứng chỉ rừng GFA đánh giá quá trình quản lý rừng và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC cho Công ty.

Tham gia đánh giá tại văn phòng và hiện trường, ngoài Tổ chức đánh giá GFA gồm Ông Martin Optiz – chuyên gia đánh giá chính, Bà Lê Thị Lộc – chuyên gia đánh giá phụ trong nước, Bà Cao Thu Hiền – phiên dịch còn có sự tham dự của Ông Võ Văn Dự, Phó giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế , Ông Lê Văn Hóa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Lê Viết Tám, Giám đốc Dự án SBARP vùng (WWF);  Ông Nguyễn Vũ, Giám đốc Dự án SBARP – Hợp phần Keo tại Việt Nam (WWF) và các quan sát viên thuộc các Trung tâm nghiên cứu Đại học Huế và các Công ty lâm nghiệp tỉnh bạn.

Kết quả đánh giá quá trình quản lý rừng bền vững của Công ty lâm nghiệp Tiền Phong đạt các tiêu chuẩn về quản lý rừng bền vững của FSC và sẽ được cấp chứng chỉ rừng FSC trong 1-2 tháng tới.

Phước Bình/ Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong

Các tin khác: