Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để sản xuất một số giống cây dược liệu


Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong đã nghiên cứu và sản xuất thành công các giống cây lâm nghiệp (keo lai, keo lá tràm, …..) bằng phương pháp nuôi cấy mô. Cùng với đó, chất lượng, năng suất rừng trồng Công ty đã được cải thiện đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, Công ty đã cung cấp giống cây chất lượng cao cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

       Chất lượng cây giống lâm nghiệp của Công ty đã được thị trường đánh giá cao với chất lượng vượt trội góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất rừng tại địa phương.

       Đến nay, Công ty đã làm chủ được công nghệ, nuôi cấy mô không chỉ trong sản xuất các giống cây lâm nghiệp, mà còn mở rộng thêm các loại cây dược liệu, hoa và cây cảnh khác. Các giống cây đã được bán ra thị trường và được khách hàng đón nhận,

      Việc nghiên cứu, sản xuất thành công các loài cây dược liệu (Tràm dầu, Ba kích, Đinh lăng, …) sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp người nông dân tại địa phương chủ động được nguồn giống trong quá trình chuyển đổi cây trồng chủ lực, phù hợp với định hướng tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp tỉnh nhà.

Bình nuôi cây Ba Kích

Bình nuôi cây Tràm Dầu

Cây phát triển đạt tiêu chuẩn được đưa ra vườn ươm chăm sóc

 

Các tin khác: