Hội nghị Người lao động Công ty lâm nghiệp Tiền Phong năm 2022


Sáng ngày 15/01/2022, Công ty TNHH Nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022. Tham dự hội nghị có 72 đại biểu đại diện cho 96 CNV - LĐ Công ty.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2021, các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thực hiện trong năm 2022 và những nội dung trực tiếp liên quan đến người lao động, công ty; báo cáo, đánh giá việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động; các chế độ, chính sách đối với người lao động và các kiến nghị của người lao động; các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người lao động.

        Phát biểu tại Hội nghị Người lao động, đồng chí Chủ tịch công ty ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc; kết quả hoạt động của tổ chức Công đoàn. Đồng chí kêu gọi toàn thể CNV - LĐ, tổ chức công đoàn công ty đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tận dụng tốt các cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; tiếp tục nâng cao đời sống, thực hiện tốt chế độ, chính sách cho CNV – LĐ.

       Hội nghị tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2023 gồm 05 thành viên, nghe báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2021, công bố các quyết định khen thưởng và trao Giấy khen của Chủ tịch công ty cho 6 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, 13 cá nhân đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022 và nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2022.

 

 

Các tin khác: