Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong triển khai dự án "Rừng mưa nhiệt đới"


       Nhằm lưu giữ, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen các loài thực vật rừng đặc trưng và tiêu biểu cho hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới của các tỉnh duyên hải miền Trung, phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, giáo dục và du lịch sinh thái trên địa bàn; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong làm chủ dự án “Rừng mưa nhiệt đới”. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 7,7 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 67,06 ha thuộc tiểu khu 91 (phường An Tây, thành phố Huế) và tiểu khu 154 (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) trong thời gian từ 2015-2022. Theo dự kiến, 48 loài cây sẽ được kết hợp trồng các mô hình rừng chủ yếu:

Mô hình rừng

Diện tích (ha)

Số loài (loài)

Phân khu ưu hợp Gụ - Huỷnh

15,63 ha

16 loài

Phân khu ưu hợp Kiền Kiền

23,20 ha

17 loài

Phân khu ưu hợp Táu

18,23 ha

16 loài

Phân khu ưu hợp Cẩm Liên

10,00 ha

15 loài

http://dantri.com.vn/xa-hoi/hue-se-co-rung-mua-nhiet-doi-1094629.htm

 

 

 

 

Các bài viết khác: