Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong chuyển giao quy trình nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô cây keo lai.


       Công ty lâm nghiệp Tiền Phong là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cây giống bằng phương pháp nuôi cấy mô từ năm 2008. Từ đó đến nay, Công ty đã không ngừng nghiên cứu, xây dựng nhằm hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi cấy mô nhằm tạo ra cây giống chất lượng cao cho sản xuất; Hiện Công ty không những sản xuất giống cây lâm nghiệp mà còn nghiên cứu, sản xuất giống cây nông nghiệp.

       Trồng rừng gỗ lớn bằng cây giống keo lai nuôi cấy mô đang là xu hướng sản xuất, kinh doanh rừng trồng có hiệu quả và bền vững. Nuôi cấy mô là quy trình công nghệ có thể sản xuất nhanh, số lượng lớn cây giống phục vụ cho trồng rừng quy mô lớn.

      Tháng 8/2019 (đến tháng 8/2020), Công ty chuyển giao quy trình công nghệ nuôi cấy mô cây keo lai cho 01 đơn vị khách hàng, nhằm cùng nhau hợp tác để đưa cây giống keo lai chất lượng cao được sản xuất bằng công nghệ nuôi cấy mô ra rộng rải trên thị trường, nâng cao chất lượng rừng trồng cho ngành lâm nghiệp.

Các tin khác: