Giải pháp “Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô loài cây Tràm gió bản địa” của Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong đạt giải ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX – năm 2019


       Năm 2019, Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX do  Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức theo Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Giải pháp dự thi  đạt giải ba trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp và tài nguyên môi trường theo Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Giải pháp đã mở ra một hướng đi mới trong việc bảo tồn loài cây Tràm gió bản địa cũng như việc tạo ra số lượng lớn cây giống có chất lượng cao cho trồng vùng nguyên liệu sản xuất tinh dầu Tràm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giải pháp “Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô loài Tràm gió bản địa (Melaleuca  cajuputi Powell)

Tổng kết, trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX năm 2019

https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Chinh-sach-moi/tid/Tong-ket-trao-giai-Hoi-thi-Sang-tao-Ky-thuat-tinh-Thua-Thien-Hue-lan-thu-IX-nam-2019/newsid/FFD72EA7-059F-43D8-84FB-AB00010CD0D7/cid/2BEA0540-FCA4-4F81-99F2-6E8848DC5F2F

 

Các tin khác: