Thực hiện thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT về việc quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính


Thực hiện thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN&PTNT về việc quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính, Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong công bố ban hành chỉ tiểu chất lượng cây giống keo nuôi cấy mô và giâm hom.

 

Các tin khác: