Xây dựng vườn cây đầu dòng và nhân giống cây ăn quả có múi


     Cây Bưởi Thanh Trà, quýt Hương cần… là một trong những cây ăn quả đặc sản của tỉnh Thừa Thiên Huế. Để góp phần bảo tồn và cung cấp nguồn giống có chất lượng tốt trên địa bàn Tỉnh, Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong xây dựng Phương án phục tráng, phát triển và sản xuất cây ăn quả có múi giai đoạn 2019-2023. Đến nay Công ty đã xây dựng vườn cây đầu dòng theo tiêu chuẩn và sản xuất đại trà cây giống cây ăn quả có múi các loài Bưởi Thanh Trà, Quýt Hương Cần…; Đã được Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn thẩm định cấp “Giấy công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, có ăn quả lâu năm ngày 07/8/2019

    Theo phương án, đến năm 2022 bằng các kỹ thuật vi ghép ở phòng nuôi cấy mô cây ăn quả có múi, chúng tôi sẽ hoàn thành việc phục tráng cây ăn quả có múi, làm nguyên liệu nhân giống cho sản xuất đại trà, cung cấp giống đầu dòng cây có múi chất lượng cho thị trường Thừa Thiên Huế.


 

 

Các tin khác: