Công ty TNHH Lâm nghiệp Tiền Phong thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù .


        Thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 19/6/2011 của Chính phủ, trong thời gian qua, Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong đã tiếp nhận 02 trường hợp chấp hành xong án phạt tù vào công tác tại Công ty và đã trở thành những CNV lao động  tốt của Công ty, công dân tốt của cộng đồng.

     Với thành tích đó, ngày 7/10/2014, Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen trong phong trào xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù giai đoạn 2011 – 2014.

                                                                                                                                 Nguyễn Viết Thọ
Các tin khác: