Xây dựng nhà trưng bày sản phẩm Công ty

Xây dựng nhà trưng bày sản phẩm Công ty

     Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong triển khai dự án xây dựng nhà trưng bày sản phẩm trong năm 2015. Đến nay, công trình đã được đưa vào sử dụng và đem lại hiệu quả, góp phần giới thiệu, quảng bá sản phẩm Công ty đến các đối tượng khách hàng. Cùng với dự án mở rộng nhà nuôi cấy mô Thiên An, dự án xây dựng nhà trưng bày sản phẩm là một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty. Với 02 dự án này, Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong đang thực hiện mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm. Dự kiến trong những năm tới, Công ty sẽ không chỉ nâng cao được năng suất cây giống lâm nghiệp hàng năm mà còn có thể nghiển cứu sản xuất thêm các loại cây giống nông nghiệp, hoa, cây cảnh.

 


 

Các tin khác: