Đại hội Chi bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020


Ngày 06 tháng 5 năm 2015, Chi bộ Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền phong tổ chức Đại hội Chi bộ Khóa XIII nhiệm kỳ 2015-2020

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Văn Tư, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Hương thủy; các đồng chí đại diện cho các ban, văn phòng Thị ủy Hương thủy.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ gồm 03 đồng chí

Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, trong toàn thể đảng viên, CBCNV - LĐ góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của chi bộ và Công ty trong giai đoạn mới.

Các tin khác: