Công tác Văn thư - Lưu trữ tại Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong


           Công tác văn thư, lưu trữ là một hoạt động không thể thiếu trong hoạt động của tất cả các cơ quan, tổ chức nhằm đảm bảo thông tin bằng văn bản phục vụ kịp thời cho việc lãnh đạo, quản lý điều hành công việc, cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và ảnh hưởng trực tiếp tới việc giải quyết công việc hàng ngày, chất lượng và hiệu quả hoạt động.

          Thực hiện Thông tư 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

          Vừa qua Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong đã tiến hành lập phông lưu trữ tại văn phòng Công ty.

          Được sự quan tâm của lãnh đạo Công ty nên công tác lưu trữ đã dần đi vào nề nếp và đạt hiệu quả tương đối tốt.

 
Hồ Thị Hương

 

Các tin khác: