NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG


NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

Thực hiện kế hoạch xây dựng chứng chỉ rừng, trong hai ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2015, Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong đã cử cán bộ kỹ thuật và quản lý thuộc các phòng ban của Công ty tham dự khóa tập huấn “Giám sát và đánh giá trong Chứng chỉ rừng FSC FM” do Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) kết hợp với Dự án IKEA tổ chức tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho các đơn vị Lâm nghiệp đã và đang thực hiện quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn Hội đồng quản trị rừng quốc tế (FSC). Mục tiêu của khóa tập huấn là nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức, công ty Lâm nghiệp trong giám sát đánh giá (GSĐG), và hoàn thiện hệ thống GSĐG hiện có của các Công ty lâm nghiệp theo nguyên tắc và tiêu chí quản lý rừng bền vững FSC.

 

 

Các thành viên khóa học chụp hình lưu niệm

            Tham dự khóa tập huấn còn có đại diện các đơn vị quản lý Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, bao gồm Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp, Trung tâm Khuyến nông và Khuyến lâm, và một số công ty lâm nghiệp tại địa phương.        

Với tiếp cận trao đổi thông tin 2 chiều, học viên được cung cấp những thông tin sâu về lý thuyết, được hướng dẫn cách xây dựng hệ thống GSĐG trong chứng chỉ rừng FSC phù hợp với điều kiện của từng công ty, đồng thời mô phỏng áp dụng vào thực tế. Ngoài ra, các học viên còn có cơ hội trao đổi thông tin và kinh nghiệm với các đơn vị đã và đang thực hiện quản lý rừng FSC, các chuyên gia và tư vấn có kinh nghiệm trong lĩnh vực FSC.

            Bên cạnh những kiến thức và kỹ năng hữu ích do khóa học mang lại, khóa tập huấn còn là cơ hội để các cá nhân cũng như các Công ty lâm nghiệp xây dựng mạng lưới về quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC.

                                                                                    Tống Phước Bình/ Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong

Các tin khác: