Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động


CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC  MTV LÂM NGHIỆP TIỀN PHONG

TỔ CHỨC HUẤN LUYÊN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

         

          Thực hiện chương trình huấn luyện của Bộ Lao động–Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, ngày 7 – 8/10/2015, Công ty TNHH Nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền phong đã tổ chức Khóa huấn luyện công tác ATLĐ-VSLĐ cho CBCNV - LĐ Công ty.

          Trong những năm qua, công tác ATLĐ – VSLĐ luôn được Công ty quan tâm, chú trọng, Các đơn vị khối sản xuất đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo sức khỏe cho người lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

          Chương trình huấn luyện được tổ chức thường xuyên với mục đích bồi dưỡng cho CBCNV - LĐ những kiến thức cơ bản về ATLĐ - VSLĐ cũng như nắm vững những vấn đề về luật pháp, chế độ chính sách về bảo hộ lao động, phương pháp hành động cải thiện điều kiện lao động ở doanh nghiệp, cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu tai nạn lao động.

          Kết thúc khóa học, các học viên làm bài kiểm tra và được cấp chứng chỉ với những cá nhân đủ tiêu chuẩn.

 

Các tin khác: