Ký kết hợp đồng tín dụng phục vụ dự án "Trồng rừng kinh doanh gỗ nguyên liệu chế biến"


Ký kết hợp đồng tín dụng với Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm huy động vốn phục vụ dự án “Trồng rừng kinh doanh gỗ nguyên liệu chế biến”

      Triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2025, Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong xây dựng lộ trình và các dự án để thực hiện. Dự án “Trồng rừng kinh doanh gỗ nguyên liệu chế biến” là một trong số các dự án đang được triển khai.

       Ngày 21/7, tại văn phòng Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV Thừa Thiên Huế và Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng dự án “Trồng rừng kinh doanh gỗ nguyên liệu chế biến”. Tổng mức đầu tư là 39,225 tỷ đồng cho 1000 ha, trong đó nguồn vốn vay tại Quỹ là 8 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ 2016-2028.

     

     Dự án đã được Hội đồng Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Thừa Thiên Huế thẩm định và đánh giá cao. Hy vọng với sự quan tâm hỗ trợ của UBND tỉnh, các Sở/ban ngành cấp tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, sự quyết tâm của Công ty, dự án sẽ thành công, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty trong giai đoạn sắp tới.

                                                                                                                                                  Thiên Giang

Các tin khác: