Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong hỗ trợ cây giống đến hộ nông dân


Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong hỗ trợ giống cây gừng và chuối nuôi cấy mô cho các hộ nông dân các xã trên địa bàn.

       Trong những năm gần đây, ngoài việc nghiên cứu sản xuất cây lâm nghiệp, Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong đã nghiên cứu và sản xuất các giống cây nông nghiệp theo phương pháp nuôi cấy mô. Các giống cây đã được bà con nông dân đón nhận và đánh giá cao.

   

        Cùng với việc thực hiện  nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty còn tích cực thực hiện một số hoạt động xã hội nhằm góp phần nâng cao đời sống người dân trên địa bàn. Vừa qua, Công ty đã triển khai kế hoạch hỗ trợ cây giống cho các hộ nông dân trên địa bàn các xã khó khăn. Thông qua UBND các xã, Công ty đã hỗ trợ đến các hộ nông dân 2 loại cây giống gừng và chuối nuôi cấy mô tại 04 xã: Hương Thọ, Hương Hồ, Hương Bình và Bình Thành. Số lượng hỗ trợ mỗi xã đợt này là 1.500 cây gừng và 1.500 cây chuối. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các đợt hỗ trợ tiếp theo.

   

Các tin khác: