Hội nghị người lao động Công ty năm 2019


      Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong tổ chức hội nghị người lao động. Hội nghị có mặt 78 CBCNV - LĐ Công ty tham gia. Tại hội nghị, Ban lãnh đạo đã báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 và phương hướng hoạt động sản xuất trong năm 2019.

     Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng ổn định và phát triển. Các chỉ tiêu tài chính năm 2018 đã có mức tăng trưởng đáng kể so với năm 2017.

     Trên tinh thần dân chủ, CBCNV-LĐ đã tích cực đóng góp ý kiến xây dựng các nội quy, quy chế, cũng như các chế độ, chính sách cho người lao động.

 

Các tin khác: